Kommunikation & näringsliv


I början av badortsepoken reste badgästerna med häst och vagn till Särö. Sjökommunikationerna inskränkte sig till sporadiska söndagsturer med ångfartyget "Götha Elf". 1842 sattes ett nytt fartyg, hjulångaren "Wettern", in för söndagsturerna. På bilden ser vi "Wettern" vid Gamla ångbåtsbryggan.

  • Hästtransport

    En annons 1857 meddelade att "kommunikationen med Götheborg eger rum 2 à 3 gånger i veckan meddelst ångfartyg; och landvägen 2,5 mil hvarje dag." På bilden ser vi Alice Keiller med häst och vagn på Ramsjöhall.Läs mer