Natur & miljö


I sin handbok för badgäster skriver Johan Wallin 1858: ”Uti den kala och fattiga skärgård, som omgifver Hallands nordligaste strand, höjer sig en klippig ö... Detta är Särö. Det ligger där såsom en oas i öknen, grönskande och frisk bland de öde skären, med reslig nordanskog på sina hjessor och yppiga lunder uti sina dalar. ...en perla af skönhet och behag ...”

  • Västerskog

    Särö Västerskog har levt ett lugnt och ganska orört liv i flera hundra år och blev 1974 naturreservat. Bilden visar tusenåriga eken, betraktad av Aron Jonason och John Lyon 1886.Läs mer

    • Flora & fauna

      Beståndet av idegranar i Västerskog är bland de största i Nordeuropa. Kotten liknar ett bär - fruktköttet är sött men kärnan är bitter och giftig liksom hela trädet.Läs mer