Särö historia


1666 ärvde överinspektor Michael Wernle Särö. Efter hans död ett par år senare gifte hans änka om sig med greve Gerhard Leijoncrantz som 1669 lyckades utverka säterifrihet, dvs. skattebefrielse, för Särö. En förutsättning för detta var att gården bebyggdes med ”en ägaren värdig säteribyggnad” och så skedde också; 1670 kunde herrskapet flytta in i den nya säteribyggnaden.

  • Perioder

    Särös historia kan delas in i olika perioder. Här har vi valt att följa Klas Heymans indelning, från Danska tiden till Renässansen.Läs mer