Familjer

Viktor Rydberg skriver 1857: "Särös sällskapslif under sommaren påstås vara stelt. Vi tro, att det endast ser så ut. Familjelifvet, der det slagit ut i sin vackraste blomma, skapar inom sina kretsar en anda av sjelftillräcklighet, i god mening, en känsla, att man bland sina närmaste har sin verld, och denna känsla gör den vanlige främlingen, om än välkommen, så likväl icke eftersökt." Bilden visar förlovningsmiddag på Särö 1899 för Alexander Keillers dotter Beatrice och Oscar Wallenberg.

 • De äldsta familjerna

  Till de äldsta familjerna på Särö hörde bl.a. Willerding, Dickson, Keiller, Lyon, Krafft, Kjellberg, Lindström, Prytz och Hammarberg.Läs mer

 • Andersson-Hammeltz

  Carl ”i Stallen” Andersson kom till ”Stallen” i Guntofta omkring 1800.Läs mer

 • Broström

  Skeppsredaren Dan Broström med barnen Margareta och Dan-Axel framför Villa Furuhöjd 1923.Läs mer

 • Hammarberg-Kempe

  Riksdagsmannen Peter Hammarberg hyrde sommarbostad på Särö 1853 och 1864-71. Läs mer

 • Heyman

  Elias Heyman, professor och ledamot av stadsfullmäktige, hyrde sommarbostad på Särö i början av 1860-talet.Läs mer

 • Keiller

  Alexander Keiller flyttade till Sverige 1825 och grundade 1841 den mekaniska verkstad som senare blev Götaverken.Läs mer

 • Krafft

  Gustaf Friedrich Krafft, inflyttad till Sverige från Tjeckien, hyrde Munkekullen mellan 1855 och 1859.Läs mer

 • Lundwall

  Percy Lundwall ägde Boet 1917-72 och var en av de främsta säröfotograferna.Läs mer

 • Prytz

  Carl-Gustaf Prytz hyrde sommarbostad på Särö från 1857, bl.a. Ekeliden från 1861 till 1885. Läs mer

 • Wallenberg-Setterwall

  Carol Wallenberg, son till Oscar och Beatrice Wallenberg, var en av Särös stora profiler.Läs mer

 • Westin

  Karl Westin gifte sig med Torborg Carlsson, dotter till August Carlsson som lät bygga Solbergagården för dem.Läs mer

 • Willumsen

  Viktor och Signe Willumsen köpte Fredriksro 1925 som de ägde fram till 1958.Läs mer

 • Winther

  Ambassadör Wilhelm Winther köpte Villa Fridhem 1939 och bodde där sommartid fram till sin död 1983.Läs mer

 • Gruppfoton

  Bilder av grupper av personer från olika familjer.Läs mer

 • Utdrag ur räkenskaper

  I detta avsnitt visas utdrag ur räkenskaperna för ett urval familjer som vistades på Särö 1862-1874.Läs mer

 • Ankarcrona

  Ellen Damkier fick sin första dotter i sitt gifte med Walter Dickson och ytterligare tre döttrar i sitt andra gifte med Otto Ankarcrona.Läs mer

 • Dickson

  Marika Dickson, född von Rosen och änka efter Oscar Dickson, köpte Nordvik (45) 1907 och bodde där fram till sin död 1917.Läs mer

 • Helling

  Sten Helling sr var sommargäst på Särö från 1865 till 1921. Han bodde på Kullen, Munkekullen och Ängsäter.Läs mer

 • Jonsson-Hansson

  Grosshandlaren Axel Jonsson d.ä. hade Beau Rivage som sommarbostad från 1889 till 1931.Läs mer

 • Kjellberg

  Stadsmäklaren i Göteborg, Aron Kjellberg hyrde Kullen från 1856 till 1871. Läs mer

 • Lindström

  Ledamoten av stadsfullmäktige Julius Lindström hyrde sommarbostad på Särö 1858-70.Läs mer

 • Lyon

  John Hawks Lyon hyrde från 1858 olika sommarbostäder på Särö och byggde Gövik 1878. Läs mer

 • Röhss

  August Röhss gifte sig med Caroline Lyon, änka efter John Hawks Lyon och bodde på Gövik fram till sin död 1904.Läs mer

 • Westerberg

  Oswald Westerberg var en framgångsrik arkitekt, ritade många av Särös villor och bodde på Stallarhöjden från 1905 till 1934. Läs mer

 • Willerding-Weijdling

  Friedrich Willerding var preussisk konsul i Göteborg och tecknade 1847 ett av de första arrendekontrakten.Läs mer

 • Wijk

  Erik Wijk övertog Berghem efter sina morföräldrar August och Hilma Carlsson och byggde nytt hus 1935.Läs mer

 • Övriga familjer

  Bilder från familjer som Gibson, Weinberg, Nordström, Carlström och Wachtmeister.Läs mer

 • Stadsfullmäktige

  Ledamöter i Stadsfullmäktige med säröanknytningLäs mer