pics/1102P_virtualM.jpg

Virtuella museet

Här återfinns flera tusen bilder och dokument med anknytning till Särön och dess historia.

Särön och dess omgivningar har genom sin skönhet attraherat människor under långa tider.
Kring mitten av 1800-talet etablerades badorten och under de första hundra åren fann Göteborgs handelssocietet här ett fält för nöje och umgänge och man skall inte underskatta denna mötesplats betydelse för den industriella och ekonomiska utvecklingen i Göteborg. Genom Oscar II:s och Gustaf V:s regelbundna sommarbesök spreds kunglig glans över Särön fram till mitten av 1900-talet. Under 1960-talet påbörjades en omvandling mot åretruntboende, något som hittills kunnat ske med bevarande av flera av Säröns ursprungliga kvaliteter.

Ön och dess omgivningar är beskriven i litteraturen, återgiven med penseln, fångad med kameran och i musiken och har inspirerat arkitekter. Dokument i form av foto, film, texter och ljud, som belyser denna kulturskatt finns idag till ringa del samlad och det mesta finns i privat ägo. Risken att detta skingras, eller vad värre är försvinner, har initierat bildandet av STIFTELSEN SÄRÖ KULTURARV.

Stiftelsen Särö Kulturarvs mission är att dokumentera och göra detta material tillgängligt för allmänheten genom ett virtuellt museum via internet.

Huvudman för Särö Kulturarvs virtuella museum är Stiftelsen Särö Kulturarv.

Insamling, katalogisering och digitalisering av material pågår. Fram till idag har över 4.500 bilder och dokument digitaliserats och katalogiserats, varav en ansenlig del kommer från Heymans och Keillers arkiv.

Det omfattande arbete Klas Heyman med familj utfört för att kartlägga och dokumentera Särös familjer, fastigheter och kultur utgör en solid grund för det virtuella museet.

Utveckling av museet samt inläggning av material i museets arkiv utförs av Stiftelsen. Arbetet stödjs av Föreningen Särö Kulturarvs Vänner. Vill du också engagera dig i arbetet, kontakta gärna någon inom styrelsen i Vänföreningen.